Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Vijesti

20.02.2019.

Još jedan novi servis na portalu Poreske uprave - Elektronsko dostavljanje IOPPO obrazaca

Od 20.02.2019.godine, Prijavu poreza po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (obrazac IOPPO) dostavljate elektronski, putem Portala Poreske uprave.

17.02.2019.

Od početka primjene Zakona o reprogramu poreskog potraživanja naplaćen poreski dug u iznosu od 45.722.362,8 €

Poreska uprava je od početka primjene Zakona o reprogramu poreskog potraživanja naplatila ukupan iznos reprogramiranog poreskog duga od 45.722.362,8 €, pri čemu su pravna lica izvršila uplate u iznosu od 36.153.065,95 €, fizička lica u iznosu od 6.288.043,18 €, a javna preduzeća i ustanove sa nivoa lokalnih samouprava u iznosu od 3.281.253,68 €.

13.02.2019.

MISIJA MMF-A: ANALIZA POSTIGNUĆA PORESKE UPRAVE U SPROVOĐENJU PROGRAMA REFORME

MISIJA MMF-A: ANALIZA POSTIGNUĆA PORESKE UPRAVE U SPROVOĐENJU PROGRAMA REFORME

Ekspertski tim Međunarodnog monetarnog fonda započeo je danas dvonedjeljnu posjetu Poreskoj upravi Crne Gore, sa ciljem upoznavanja sa postignućima Poreske uprave u sprovođenju programa reforme.

11.02.2019.

INSTRUKCIJA za poreske obveznike: Prijavljivanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih putem IOPPD obrasca

INSTRUKCIJA za poreske obveznike: Prijavljivanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih putem IOPPD obrasca

Poreska uprava je izradila Instrukciju koja će poslodavcima olakšati ispunjavanje zakonom propisanih obaveza i završavanje administrativnih procedura u Poreskoj upravi, a koje su vezane za prijavljivanje i izmirivanje obaveza po osnovu zarada koje isplaćuju zaposlenima.

06.02.2019.

DIREKTOR PORESKE UPRAVE U RADNOJ POSJETI PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRBIJE

DIREKTOR PORESKE UPRAVE U RADNOJ POSJETI PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRBIJE

Direktor Poreske uprave boravio je u radnoj posjeti Poreskoj upravi Republike Srbije, tokom koje se sastao sa direktoricom gđom Draganom Marković sa saradnicima.

06.02.2019.

INSTRUKCIJA za poreske obveznike: Registracija privrednog subjekta i prijava zaposlenih

INSTRUKCIJA za poreske obveznike: Registracija privrednog subjekta i prijava zaposlenih

Poreska uprava je izradila Instrukciju koja će licima koja počinju obavljanje djelatnosti ili žele prijaviti zaposlene, olakšati ispunjavanje zakonom propisanih obaveza i završavanje administrativnih procedura u Poreskoj upravi.

04.02.2019.

ODRŽAN SASTANAK SA RUKOVODSTVOM PRIJESTONICE CETINJE

ODRŽAN SASTANAK SA RUKOVODSTVOM PRIJESTONICE CETINJE

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša održao je danas sastanak sa rukovodstvom Prijestonice Cetinje na čelu sa gradonačelnikom Aleksandrom Kašćelanom, u cilju rješavanja pitanja poreskih obaveza ove lokalne samouprave.

30.01.2019.

Novi servis na portalu Poreske uprave -Elektronsko dostavljanje zahtjeva za povraćaj i preusmjer PDV kredita

Prioritet u radu Poreske uprave je podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i pojednostavljivanje procedura unapređenjem servisa i kanala za komunikaciju sa poreskim obveznicima, te je na portalu Poreske uprave uspostavljen još jedan novi elektronski servis.

29.01.2019.

SAOPŠTENJE: Održana prezentacija trogodišnjih rezultata u radu Poreske uprave i sprovođenju sveobuhvatne reforme

SAOPŠTENJE: Održana prezentacija trogodišnjih rezultata u radu Poreske uprave i sprovođenju sveobuhvatne reforme

U Poreskoj upravi danas je održana konferencija povodom prezentovanja dosadašnjih dostignuća u sprovođenju sveobuihvatne reforme Poreske uprave, rezultata postignutih u naplati prihoda i planova za dalje organizaciono jačanje s ciljem povećanja efikasnosti u radu poreskog organa.

28.01.2019.

NAJAVA KONFERENCIJE ZA MEDIJE POVODOM PREZENTOVANJA TROGODIŠNJIH REZULTATA U RADU PORESKE UPRAVE

U utorak, 29. januara 2019. godine, biće održana konferencija za medije na kojoj će biti prezentovani rezultati Poreske uprave u naplati poreza i smanjenju poreskog duga, kao i planovi za ispunjavanje preduslova za formiranje poreske policije u punom operativnom i funkcionalnom kapacitetu.