Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Vijesti

19.03.2019.

EDUKATIVNI ČAS U OŠ „MILORAD MUSA BURZAN“

EDUKATIVNI ČAS U OŠ „MILORAD MUSA BURZAN“ Predavanjem koje je danas održano u podgoričkoj osnovnoj školi „Milorad Musa Burzan“, nastavljena je realizacija projekta, namijenjenog učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola.

19.03.2019.

OBAVJEŠTENJE ZA poreske obveznike: Od 1. juna 2019. godine IOPPD obrazac podnosi se isključivo elektronskim putem

U skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja Jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i dorpinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji stupa na snagu 1. juna 2019. godine, IOPPD obrazac se podnosi elektronskim putem.

18.03.2019.

NOVI SERVIS ZA PORESKE OBVEZNIKE – Omogućen pregled i štampa izvještaja "Analitička kartica"

Poreski obveznici od danas, 18.03.2019.godine, imatju mogućnost pregleda i štampe izvještaja ''Analitička kartica'' na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu svih vrsta poreza (poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i drugih vrsta poreza), osim obaveza po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se uplaćuju na Jedinstveni račun 820-30000-74.

15.03.2019.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE - FINANSIJSKE ISKAZE I GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PODNESITE DO 1. APRILA 2019. GODINE

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da je zakonski rok za dostavu finansijskih iskaza i godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica za 2018.godinu, kao i za uplatu poreza na dobit 31. mart 2019. godine.

05.03.2019.

SAOPŠTENJE: U januaru i februaru 2019. godine ukupna bruto naplata 146.144.606,65 €, plan premašen za 11 ipo miliona (9%), a ostvarenje iz prošle godine 20 miliona eura (16%)

Trend uspješnog ostvarenja naplatnog zadatka nastavljen je u 2019. godine, te Poreska uprava tokom januara i februara prihodovala ukupni bruto iznos od 146.144.606,65 €, čime je ostvarenje iz prošle godine premašeno za 20 miliona eura (16 procenata), a plan naplate za ovaj period za 11 ipo miliona eura (9%).

04.03.2019.

TWINNING PROJEKAT "PODRŠKA PORESKOJ UPRAVI" - Prezentacija aktivnosti Poreske uprave Španije u oblasti upravljanja poreskim dugovanjima i mjera prinudne naplate

TWINNING PROJEKAT "PODRŠKA PORESKOJ UPRAVI" - Prezentacija aktivnosti Poreske uprave Španije u oblasti upravljanja poreskim dugovanjima i mjera prinudne naplate

U okviru Komponente II twinning projekta "Podrška Poreskoj upravi" u Poreskoj upravi tokom ove nedjelje borave rukovodilac Regionalne administracije Valensija Poreske uprave Španije Manolo Kabrera (Manolo CABRERA) i rukovodilac Odjeljenja z međunarodnu saradnju i institucionalne odnose u Regionalnoj administraciji Valensija Karmen Longares (Carmen Longares), sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti prinudne naplate.

01.03.2019.

SASTANAK SA ASOCIJACIJAMA PORESKIH OBVEZNIKA - SARADNJOM DO VEĆEG STEPENA PORESKE DISCIPLINE

SASTANAK SA ASOCIJACIJAMA PORESKIH OBVEZNIKA - SARADNJOM DO VEĆEG STEPENA PORESKE DISCIPLINE

Danas je u Poreskoj upravi održan sastanak sa predstavnicima asocijacijama poreskih obveznika, kao jedna aktivnost predviđena Planom za poštovanje poreskih propisa.

26.02.2019.

SASTANAK SA TIMOM MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

SASTANAK SA TIMOM MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša sa saradnicima sastao se danas sa timom Međunarodnog monetarnog fonda, koji predvodi novi šef Misije ove institucije za Crnu Goru, Srikant Sešadri.

25.02.2019.

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

20.02.2019.

Još jedan novi servis na portalu Poreske uprave - Elektronsko dostavljanje IOPPO obrazaca

Od 20.02.2019.godine, Prijavu poreza po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (obrazac IOPPO) dostavljate elektronski, putem Portala Poreske uprave.