Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Vijesti

08.08.2019.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Usvojen Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, čime je obezbijeđen pravni osnov za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, kojim će se omogućiti dostavljanje podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa Poreskoj upravi u realnom vremenu, putem internet konekcije i fiskalnog servisa. Podzakonski akti biće donijeti u roku od 60 dana.

06.08.2019.

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo velike poreske obveznike (VPO) iz PODGORICE da će se od ponedjeljka 12. avgusta 2019. godine, obrasci JPR - Jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika, predavati u Područnoj jedinici Podgorica - Filijala za usluge i registraciju, ulica Marka Miljanova 54.

02.08.2019.

SAOPŠTENJE: U julu ostvarena rekordna naplata prihoda u iznosu od 102.832.059,54 €, u odnosu na prošlu godinu naplaćeno 10,3 miliona eura više

Poreska uprava je tokom jula 2019 godine ostvarila bruto naplatu od 102.832.059,54 € čime je ostavrenje iz jula 2018. godine premašeno za 10.323.409,84 € (11% više), a sve vrste prihoda bilježe rast, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na ostvarenje iz jula prošle godine.

22.07.2019.

Sporazumu o osnivanju i upravljanju Regionalnim portalom pristupili registri Crne Gore i Republike Srpske

Sporazumu o osnivanju i upravljanju Regionalnim portalom pristupili registri Crne Gore i Republike Srpske

Centralni registar rpivrednih subjekata Crne Gore (CRPS) i Agencija z posredničke, informatičke i finansijeks usluge Republike Srpske (APIF) potpisali su u Banja Luci Aneks o pristupanju Sporazumu o osnivanju i upravljanju Regionalnim portalom privrednih subjekata („BIFIDEX“ - Business and Financial Data Exchange of Southeast Europe).

18.07.2019.

EKSPERT MMF-A U POSJETI PORESKOJ UPRAVI CRNE GORE – Nastavak podrške u oblasti upravljanja rizicima za poštovanje poreskih propisa

EKSPERT MMF-A U POSJETI PORESKOJ UPRAVI CRNE GORE – Nastavak podrške u oblasti upravljanja rizicima za poštovanje poreskih propisa

U okviru projekta jačanja kapaciteta poreskih uprava zemalja Jugoistočne Evrope ekspert Međunarodnog monetarnog fonda Pol Džerard Martens (Paul Gerard Martens) realizuje posjetu Poreskoj upravi Crne Gore radi nastavka podrške u oblasti upravljanja rizicima za poštovanje poreskih propisa, te definisanja daljih aktivnosti na realizaciji plana za poštovanje poreskih propisa izrađenog tokom posjete.

11.07.2019.

JOŠ JEDAN SERVIS NA PORTALU PORESKE UPRAVE – Elektronski pristup analitičkim karticama i za obaveze vezane za Jedinstveni račun

Pored već ranije uvedenog servisa za pristup podacima o zaduženjima i uplatama po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i drugih vrsta poreza, poreski obveznici od 10.07.2019.godine imaju mogućnost i pregleda i štampe izvještaja ''Analitička kartica'' na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se uplaćuju na Jedinstveni račun 820-30000-74.

10.07.2019.

INSTRUKCIJA - NAČIN OBRAČUNA POSEBNOG DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (član 21 i 22), propisan je način obračuna posebnog doprinosa koji su poslodavci koji nisu zaposlili lica sa invaliditetom dužni da prilikom isplate zarade obračunaju i plate.

10.07.2019.

SAOPŠTENJE: U junu ostvarena bruto naplata prihoda Poreske uprave u iznosu od 92.641.759,46 €, a od početka 2019. godine naplaćeno 536.488.803,49 €

SAOPŠTENJE: U junu ostvarena bruto naplata prihoda Poreske uprave u iznosu od 92.641.759,46 €, a od početka 2019. godine naplaćeno 536.488.803,49 €

Poreska uprava je tokom juna 2019. godine ostvarila bruto naplatu od 92.641.759,46 €, čime su plan naplate i ostvarenje iz maja 2018. godine premašeni za 4 miliona eura, odnosno 5 miliona eura. Tokom prvih 6 mjeseci 2019. godine naplaćen je bruto iznos od 536.488.803,49 € - 48,5 miliona eura (10%) više nego u istom periodu prošle godine, a 34 miliona eura (7%) iznad plana.

05.07.2019.

Poreskoj upravi Crne Gore i direktoru Miomiru M. Mugoši dodijeljena evropska nagrada u oblasti javnih finansija i državne uprave

Poreskoj upravi Crne Gore i direktoru Miomiru M. Mugoši dodijeljena evropska nagrada u oblasti javnih finansija i državne uprave

Evropsko udruženje menadžera-Direkcija za izbor i promociju najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija Bosne i Hercegovine, jugoistočne i srednje Evrope dodijelilo je Poreskoj upravi Crne Gore i direktoru Miomiru M. Mugoši priznanje za rezultate postignute u 2018. godini u kategoriji javnih finansija i državne uprave.

01.07.2019.

Održan koordinacioni sastanak predstavnika MMF-a, Evropske komisije i ministarstava finansija i poreskih uprava zemalja Jugoistočne Evrope

Održan koordinacioni sastanak predstavnika MMF-a, Evropske komisije i ministarstava finansija i poreskih uprava zemalja Jugoistočne Evrope

Godišnji koordinacioni sastanak predstavnika MMF-a, Evropske komisije i predstavnika ministarstava finansija i poreskih uprava Jugoistočne Evrope održan je u Ljubljani u organizaciji Centra za razvoj izvrsnosti u finansijama (CEF), kako bi se ocijenio napredak ostvaren u projektu izgradnje kapaciteta u oblastima upravljanja javnim finansijama i poreske administracije u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU koji sprovodi MMF.