Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Stanje obaveza poreskog obveznika AD Montenegro Airlines Podgorica

Datum objave: 28.12.2020 12:05 | Autor: Poreska uprava A.P.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava godinama u kontinuitetu prati rad poreskog obveznika AD MONTENEGRO AIRLINES Podgorica, kao subjekta koji je u većinskom vlasništvu države, ali i sa aspekta činjenice da isti predstavlja najvećeg poreskog dužnika.
Imajući u vidu navedeno, Poreska uprava je nakon najave ministra kapitalnih investicija g. Mladena Bojanića od 24.12.2020. godine o planiranom gašenju nacionalne avio-kompanije, kao i saopštenja menadžmenta kompanije o obustavi saobraćanja, nakon razmjene informacija sa Ministarstvom finansija, u petak, 25.12.2020. godine, u cilju obezbjeđenja dospjelih a neizmirenih potraživanja, preduzela mjeru prinudne naplate blokadom žiro-računa ovog obveznika, i to na ukupan iznos dospjelih potraživanja od 15.260.038,54 €.
Po tom osnovu u ovom momentu naplaćen je iznos od 3.178.351,82 €, kojim su pokrivene poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih radnika za 11 mjeseci i to za period novembar 2016. - septembar 2017. godine, te je po osnovu predmetne blokade ostao je za sada nenaplaćen iznos od 12.082.054,72 €.
Treba naglasiti da će se preduzetom mjerom dati doprinos zaštiti prava radnika, imajući u vidu da se naplaćenim sredstvima pokrivaju obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade istih, odnosno štite njihova prava iz radnog odnosa, što ne bi bio slučaj da su sredstva sa računa blokirana od strane drughi povjerilaca ove kompanije.
Radi potpune informisanosti javnosti, treba navesti da je Poreska uprava, uprkos činjeinici da se radi o preduzeću koje je u većinskom vlasništvu države i koje je od velikog značaja za Crnu Goru, ulagala maksimalne napore da zaustavi trend rasta poreskog duga istog, te da u granicama mogućnosti zbog poteškoća u poslovanju s kojima se kompanija suočavala, naplati što veći dio dospjelih poreskih potraživanja.
Tako je u periodu od 1. januara 2016. godine do 28.12.2020. godine od ove kompanije naplaćen iznos od 17.822.726,30 €, od čega se 17.350.273,36 € odnosi na obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih radnika, i to za period od druge polovine 2012. godine do septembra 2017. godine, dok se 467.073,50 € odnosi na obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, a 5.379,44 € na ostale poreske obaveze.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE