Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: U septembru naplaćeno 98 miliona eura, plan premašen za 15 miliona eura (18%), 5 miliona eura (4%) ispod ostvarenja iz septembra 2019. godine

Datum objave: 07.10.2020 12:16 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicuCRNA GORA
PORESKA UPRAVA

Broj: Podgorica, 7. oktobar 2020. godine

SAOPŠTENJE: U septembru naplaćeno 98 miliona eura, plan premašen za 15 miliona eura (18%), 5 miliona eura (4%) ispod ostvarenja iz septembra 2019. godine
Poreska uprava je tokom septembra 2020. godine ostvarila bruto naplatu od 97.792.027,28€, što je 15 miliona eura (18%) iznad plana za septembar izrađenog po rebalansu budžeta izvršenom 24. juna 2020. godine zbog pandemije bolesti kovid19, te 5 miliona eura (4%) ispod ostvarenja iz septembra 2019. godine.
U strukturi ostvarene naplate sve vrste prihoda, osim poreza na dodatu vruijednost, zabilježile su rast kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na septembar prošle godine, što predstavlja ohrabrujući podatak s obzirom na izazove uzrokovane pandemijom zarazne bolesti Covid 19.
Kod naplate poreza na dobit pravnih lica u septembru je ostvaren rast od čak 66 procenata – 1,3 miliona eura, pa je po tom osnovu naplaćeno 3.200.043,67€.
Tokom septembra po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica naplaćeno 16.777.830,71€, 2 milion eura, odnosno 15 procenata više u odnosu na avgust 2019. godine, dok je po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prihodovano 49.448.778,89€, 5 miliona eura (12%) više nego u istom period 2019. godine.
Rast naplate zabilježen je i kod koncesionih naknada, i to za 23 procenta, donosno 700 hiljada eura, pa je po tom osnovu naplaćeno 3.639.604,10€.
Kada je u pitanju naplata poreza na dodatu vrijednost, kod koga je već u avgustu zabilježen značajan pad u odnosu na prošlu godinu, u septembru je po osnovu ove vrste poreza ostvarena naplata u iznosu od 21.744.522,09€ je 14 miliona eura, odnosno 39 proecenata manje nego prošle godine, kao posljedica drastičnog pada prometa u svim djelatnostima.
Od početka godine Poreska uprava ostvarila je ukupnu bruto naplatu u iznosu od 804.007.505,04€, što je 39 miliona eura (5%) više od plana po rebalansu budžeta, kao i 44 miliona eura (5%) ispod ostvarenja 2019. godine.
S obzirom na Vladin program podrške privredi u vidu subvencioniranja dijela bruto zarada, na koji imaju pravo poreski obveznici koji nemaju zaostalih poreskih potraživanja, a koji će biti nastavljen radi prevazilaženja posljedica ekonomske krize izazvane pandemijom, Poreska uprava očekuje da će se stepen poreske discipline i dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa zadržati na zadovoljavajućem nivou i u narednom periodu.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE