Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

JOŠ JEDAN SERVIS NA PORTALU PORESKE UPRAVE – Elektronski pristup analitičkim karticama i za obaveze vezane za Jedinstveni račun

Datum objave: 11.07.2019 15:03 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Pored već ranije uvedenog servisa za pristup podacima o zaduženjima i uplatama po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i drugih vrsta poreza, poreski obveznici od 10.07.2019.godine imaju mogućnost i pregleda i štampe izvještaja ''Analitička kartica'' na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se uplaćuju na Jedinstveni račun 820-30000-74.

Izvještaju ''Analitička kartica za poreskog obveznika'' pristupa se preko naslovne strane portala Poreske uprave, pri čemu za ovu vrstu prihoda treba odabrati sekciju „IOPPD“.

Treba napomenuti da, kao i kod ostalih servisa, pregled i štampu izvještaja "Analitička kartica" može vršiti samo ovlašćeno lice poreskog obveznika čijim podacima se pristupa koje je i imalac naprednog digitalnog certifikata.

 Stručnu i tehničku podršku prilikom upotrebe servisa možete dobiti u Odsjeku za elektronske prijave putem:

e-mail adrese eprijava@tax.gov.me ili

putem telefona: 020 448 - 223
020 658 084
067 618 603
i 020 448 - 158.

Kako Poreska uprava nastoji da bude efikasan i moderan servis za poreske obveznike, pored do sada realizovanih aktivnosti vezanih za unapređenje funkcionalnosti sistema za poreske obveznike, i u narednom periodu koristiće se svi dostupni resursi za jačanje uslužne funkcije poreskog organa u nastojanju da se procedure i komunikacija sa Poreskom upravom učine što jednostavnijim i bržim.