Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: U junu ostvarena bruto naplata prihoda Poreske uprave u iznosu od 92.641.759,46 €, a od početka 2019. godine naplaćeno 536.488.803,49 €

SAOPŠTENJE: U junu ostvarena bruto naplata prihoda Poreske uprave u iznosu od 92.641.759,46 €, a od početka 2019. godine naplaćeno 536.488.803,49 €
Datum objave: 10.07.2019 09:12 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava je tokom juna 2019. godine ostvarila bruto naplatu od 92.641.759,46 €, čime su plan naplate i ostvarenje iz maja 2018. godine premašeni za 4 miliona eura, odnosno 5 miliona eura.
Tokom prvih 6 mjeseci 2019. godine naplaćen je bruto iznos od 536.488.803,49 € - 48,5 miliona eura (10%) više nego u istom periodu prošle godine, a 34 miliona eura (7%) iznad plana.

Posmatrajući polugodišnji period u strukturi naplate izdvajaju se ključne vrste prihoda kod kojih je rast zabilježen kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na ostvarenje iz prošle godine.

Bruto naplata poreza na dodatu vrijednost tokom prvih 6 mjeseci 2019. godine iznosila je 118.427.796,99 €, 14 miliona eura (13%) više nego prošle godine, a 11 miliona eura (10%) iznad plana.

Po osnovu poreza na dobit pravnih lica ostvarena je bruto naplata u iznosu od 56.076.699,28 €, 6 miliona eura (10%) više nego tokom istog perioda prošle godine.

Po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje naplaćen je iznos od 242.056.483,27 €, 15 miliona eura (6,5%) više nego u 2018. godini, a 13 miliona eura (6%) iznad plana, dok je naplata poreza na dohodak fizičkih lica iznosila 79.618.975,63 €, 8 miliona eura (11%) više nego prošle godine, a 11,5 miliona eura (17%) iznad plana.

Ostvarenje naplate koncesionih naknada u iznosu od 19.583.081,53 € veće je u odnosu na prošlu godinu za 2 miliona eura (11%), a naplata poreza na promet nepokretnosti u iznosu od 9.581.502,80 € premašila je prošlogodišnje ostvarenje za preko milion eura.

S obzirom na turističku sezonu koju obilježava značajno povećanje obima poslovanja, posebno u ugostiteljskom i uslužnom sektoru, ljetnji mjeseci predstavljaju najvažniji period za ostvarenje budžetskih prihoda zbog većeg obima poslovanja, te se očekuje da će se uz intenzivne aktivnosti tokom jula, avgusta i septembra naplatiti preko 300 miliona eura.

Imajući u vidu da najveći broj obveznika uredno posluje, to će fokus aktivnosti Poreske uprave biti na rizičnim obveznicima sa aspekta poštovanja poreskih propisa, zbog čega naglašavamo važnost dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, radi očuvanja lojalne konkurencije na tržištu, suzbijanja neregularnog poslovanja i unapređenja poslovnog ambijenta u cjelini.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE