Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: Održan seminar na temu “Iskustva Poreske uprave Španije u implementaciji sistema za neposredno prikupljanje podataka o bezgotovinskom prometu”

SAOPŠTENJE: Održan seminar na temu “Iskustva Poreske uprave Španije u implementaciji sistema za neposredno prikupljanje podataka o bezgotovinskom prometu”
Datum objave: 26.10.2018 13:46 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Danas je u okviru twinning projekta “Podrška Poreskoj upravi” organizovan seminar na kojem je prezentovan sistem Poreske uprave Španije za neposredno prikupljanje podataka sa faktura poreskih obveznika na server Poreske uprave, u vezi sa realizacijom aktivnosti na uvođenju sistema elektronske fiskalizacije u Crnoj Gori.

Sistem je prezentovala predstavnica Poreske uprave Španije iz Sektora za poresko upravljanje inspektor Izabel Toboada Foradada (Isabel Taboada Foradada).

Otvarajući događaj direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša podsjetio je da projekat elektronske fiskalizacije čija realizacija je započeta u Crnoj Gori zahtijeva izvanrednu pripremljenost i posvećenost svi aktera, a posebno Ministarstva finansija i Poreske uprave, imajući u vidu da se kod određenih segmenata projekta ne mogu koristiti komparativna iskustva iz regiona, kao što je to slučaj kod koncipiranja prenosa podataka o prometu koji je vezan za bezgotovinsko plaćanje.

Imajući u vidu da Poreska uprava Španije već godinu dana koristi model za neposredni prenos podataka sa faktura poreskih obveznika na server Poreske uprave, kako je naveo, sva iskustva prikupljena od Poreske uprave Španije biće izuzetno značajna u aktivnostima koje tek slijede na projektu elektronske fiskalizacije, kao što su završetak izrade zakonodavnog okvira, izrada tehničkih I funkcionalnih specifikacija i priprema za praktičnu primjenu novog sistema.

Iznio je zadovoljstvo dosadašnjom realizacijom twinning projekta kroz koji su crnogorski službenici kroz direktan kontakt sa kolegama iz PU Španije i dvije realizovane studijske posjete dobili podršku na usklađivanju poreske legislative sa pravnom tekovinom EU, postavljanju osnova za buduće povezivanje sa sistemima poreskih uprava članica EU, ali i priliku da realizacijom čitavog niza obuka izgrade kompetence kojima će se obezbijediti održivost rezultata projekta na dugoročnom nivou.

Tokom seminara predstavnica Poreske uprave Španije prezentovala je zakonodavni okvir kojim je propisano uvođenje sistema za neposredni prenos podataka o izvršenom prometu, tehničke aspekte sistema, instrumente osmišljene u cilju pružanja podrške obveznicima pri pristupanju funkcionalnostima sistema, kao i vremenski okvir i ostala iskustva iz praktične primjene novog sistema.

Učesnici seminara uključeni u realizaciju projekat elektronske fiskalizacije imali su priliku da postave pitanja i dobiju informacije koje će komparativnom analizom moći da iskoriste pri bližem definisanju aspekata prenosa podataka o B2B prometu, kako bi se u konačnom dobila pravna norma I tehničko rješenje koji su u ptopunsoti primjenjivi u praksi.

Projekat „Podrška Poreskoj upravi“ je prvi twinning projekat Poreske uprave Crne Gore, a isti će tokom 18 mjeseci realizacije doprinijeti daljoj harmonizaciji poreske nacionalne legislative sa pravnom tekovinom EU, izgradnji administrativnih kapaciteta Poreske uprave, te pripremi za uspostavljanje međupovrezanosti međuoperativnosti sa sistemima EU. Projekat, koji realizuje FIIAPP i na kojem su twinning parneri Poreska uprava Crne Gore i Poreska uprava Španije, vrijedan je milion eura, pri čemu je kontribucija EU 900.000,00 €, dok je Vlada Crne Gore kofinansirala iznos od 100.000,00 €.