Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Direktor Poreske uprave na koordinacionom sastanku u CEF-u - posebno istaknut napredak Poreske uprave Crne Gore u sprovođenju sveobuhvatne reforme

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Direktor Poreske uprave na koordinacionom sastanku u CEF-u - posebno istaknut napredak Poreske uprave Crne Gore u sprovođenju sveobuhvatne reforme
Datum objave: 06.06.2018 10:22 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Direktor Poreske uprave Crne Gore Miomir M. Mugoša uz generalnu direktoricu Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija Bojanu Bošković učestvovao je na godišnjem koordinacionom sastanku predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske komisije i poreskih uprava Jugoistočne Evrope. Sastanak je organizovan u Centru za razvoj izvrsnosti u finansijama (CEF) Ljubljana, koji predstavlja najprestižniju instituciju za razvoj kompetenci službenika ministarstava finansija i poreskih uprava cijelog regiona.

Sastanak je bio posvećen razmatranju dosadašnjeg napretka ostvarenog u sprovođenju reforme i modernizacije poreskih uprava, kao i značaja koji tehnička pomoć MMF-a, kroz projekat finansiran od strane Evropske komisije, ima na putu pripreme za harmonizaciju poreske legislative i prakse sa EU standardima.

Direktor Poreske uprave Crne Gore prezentovao je stepen realizacije strateških ciljeva poreskog organa, te rezultate implementacije preporuka eksperata MMF-a datih tokom niza misija koje se vrše radi unapređenja učinka po pojedinačnim indikatorima iz TADAT procjene. Posebno se osvrnuo na rezultate ostvarene u oblastima upravljanja poreskim dugom, ažuriranja registra, upravljanja velikim poreskim obveznicima i organizacionog i kadrovskog jačanja.

Generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija prezentovala je aktivnosti Ministarstva finansija na stabilizaciji javnih finansija, sa osvrtom na povezanost efikasnosti rada poreskog organa u obezbjeđenju prihodne strane budžeta, održivosti javnih finansija i unapređenju poslovnog ambijenta.

Huan Toro Rivera (Juan Toro Rivera), pomoćnik direktora Sektora za fiskalna pitanja u MMF-u, istakao je Poresku upravu Crne Gore kao najbolji primjer u uspješnosti sprovođenja započetih reformi, imajući u vidu izuzetan progres ostvaren u svim poslovnim procesima, a naročito u dijelu upravljanja poreskim dugom. Naglasio je uspjeh Poreske uprave u implementaciji pristupa korporativnog menadžerskog poslovanja, kao i zadovoljstvo eksperata saradnjom koju u kontinuitetu imaju sa poreskim službenicima u Crnoj Gori.

Barbara Branki Gardinal (Barbara Branki Gardinal), rukovodilac jedinice u Generalniog direktorata za oporezivanje i carinsku uniju u Evropskoj komisiji (DG TAXUD), pozdravila je postignuti napredak u ispunjavanju zahtjeva predviđenih 16. Pregovaračkim poglavljem – Oporezivanje, ističući da Poreska uprava Crne Gore predstavlja lidera u regionu po realizaciji datih preporuka i posvećenosti ostvarivanju reformskih ciljeva. Navela je da je zahvaljujući dosadašnjim rezultatima planiran trogodišnji nastavak projekta, u okviru kojeg će u Poreskoj upravi Crne Gore biti realizovano čak 18 ekspertskih misija, namijenjenih daljem unapređenju pojedinačnih poslovnih procesa, a prema prepoznatim potrebama i prioritetima.

Projekat jačanja ekonomskog upravljanja i sistema upravljanja javnim finansijama zemalja Jugoistočne Evrope finansiran je od strane Evropske komisije, a isti se sprovodi od strane Sektora za fiskalna pitanja Međunarodnog monetarnog fonda, u cilju obezbjeđivanja reforme i modernizacije poreskih administracija radi pripreme za pristupanje Evropskoj uniji. Na koordinacionom sastanku predstavnika MMF-a, Evropske komisije i zemalja korisnica projekta, koji se održava na godišnjem nivou u partnerstvu sa CEF-om, ocjenjuje se ostvareni progres i dosadašnji rezultati, ali i planiraju dalje aktivnosti na sprovođenju projekta.