Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

MENADŽERSKI TIM

 

SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE

Biljana Jelić, pomoćnica direktora

 

SEKTOR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE
Gordana Pejović, pomoćnic direktora


SEKTOR ZA OPERATIVU U OBLASTI NAPLATE
Danilo Jovanović, pomoćnik direktora


SEKTOR ZA OPERATIVU U OBLASTI INSPEKCIJSKOG NADZORA
Tinka Kontić, pomoćnica direktora


 

Tinka Kontić , rođena je 20.04. 1969 god u Nikšiću.
Diplomirala je 1992 god na Pravnom fakultetu u Titogradu.
U periodu od 1993.g. do 2008.g. radila je u Direkciji javnih prihoda Crne Gore, na poslovima utvrdjivanja i praćenja naplate poreskih obveznika na kojim poslovima se zadržala manji period, a posle toga angažovana na poslovima poreskog inspektora.
U periodu od 2008.g. do 2011.g. godine prelazi u Glavnom gradu Podgorica, Centar Kakaricka gora gdje pokriva mjesto Šefa Pravne službe. Od 2011.g. do marta 2020.g. u dva mandata imenovana za pomoćnika direktora u Upravi lokalnih javnih prihida Glavnog grada Podgorica. Od 5 marta.2020.god. imenovana za pomoćnika direktora Poreske uprave Crne Gore sektora za inspekcijski nadzor.
Pomoćnica direktora Sektora za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora.
Majka četvoro djece.


SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU

Dušanka Vujisić, pomoćnica direktora


 

Dušanka Vujisić rođena 12.oktobra.1962.godine.
Obrazovanje: Pravni fakultet u Titogradu, diplomirani pravnik.
Radno iskustvo:
1987.g-1989.g.-pripravnica Mup CG
1993.g.-1999.g.-pravni i administrativni poslovi
2000.g.-2005.g.-profesorica pravne grupe predmeta u Ekonomskoj školi „Mirko Vešović“
2005.g.-2017.g.-Segica studentske službe na Fakultetu za poslovne studije Univerzitet „Mediteran“, Sekretarka fakulteta za informacione tehnologije i Fakulteta vizuenih umjetnosti Univerziteta „Mediteran“, Generalna sekretarka Univerziteta „Mediteran“
Načelnica Centalnog registra privrednih subjekata
Pomoćnica direktora Sektora za usluge i registraciju.
Udata, majka jednog djeteta

 

SEKTOR ZA INFORMACIONU TEHNOLOGIJU U OBLASTI INFORMACIONOG SISTEMA

 
.
GLAVNA PORESKA INSPEKTORKA
Nataša Damjanović 


PODRUČNE JEDINICE 

 

Područna jedinica PODGORICA
Srđan Rubežić, načelnik

-rođen u Podgorici 26.02.1973.godine
-Gimnaziju „Slobodan Škerović“ i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore završio u Podgorici

Radno iskustvo:

-1999 godine- pripravnički staž u Direkciji javnih prihoda Crne Gore
-poreski inspektor za kontrolu malih i srednjih preduzeća i poreski inspektor za kontrolu velikih poreskih obveznika do 2011.godine
-2011-2013 godine Načelnik područne jedinice Bar
-2013-2015 godine poreski inspektor I rukovodilac Područne jedinice Podgorica
-2016 do 01.07.2020.godine poreski inspektor I u Sektoru za velike poreske obveznike-Grupa za specijalizovane kontrole
-01.07.2020.godine rješenjem Direktora Poreske uprave Crne Gore raspoređen na mjesto Načelnika Područne jedinice Podgorica
-oženjen, otac troje djece


Područna jedinica HERCEG NOVI
Jovo Grdinić, načelnik

Područna jedinica  BAR
Sonja Cikić, načelnik
Sonja Cikić, rodjena 27.12.1968.godine u Nikšiću.
Gimnaziju i Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore,završila u Podgorici.
Od 1993.godine zaposlena u ondašnjoj Direkciji javnih prihoda Crne Gore,a sadašnjoj Poreskoj upravi Crne Gore.
Majka jednog djeteta.

Područna jedinica NIKŠIĆ
Slavica Đurđevac, načelnik

Područna jedinica  KOTOR
Gordana Nestorović, načelnik

Nestorović Gordana, rođena 25.04.1970. godine u Kotoru
Obrazovanje: Ekonomski fakultet u Beogradu

Radno isukstvo:
1996. godine -pripravnički staž u Direkciji javnih prihoda-Filijala Herceg Novi-Ekspozitura Kotor
1997. godine -Direkcija javnih prihoda -Filijala Herceg Novi Ekspozitura Kotor
1999. godine -finansijska policija u Područna jedinica Herceg Novi
2004. godine -samostalni savjetnik I Ekspozitura Kotor
2011. godine-samostalni savjetnik I -rukovodilac Ekspoziture Kotor
decembar 2017 – načelnik Područne jedinice Kotor
Majka jednog djeteta.


Područna jedinica BIJELO POLJE
Tomislav Timotijević, načelnik

 

TomislavTimotijević, rodjen 21.maja 1955. godine .
Gimnaziju završio u Bijelom Polju , a Ekonomski fakultet u Titogradu , 1978. godine.
Prvo zaposlenje imao je u SDK – Ekspozitura Bijelo Polje , 1979. godine, gdje je radio do 1992. godine , kao viši inspektor za kontrolu finansijsko materijalnog poslovanja privrednih subjekata, poslovnih banaka i Zavoda za osiguranje imovine i lica.
Od 1992.godine , radi u Direkciji javnih prihoda Crne Gore, kao direktor Filijale Bijelo Polje, sa Ekspoziturama Mojkovac i Kolašin.
U toku svih organizaciononih promjena i naziva ovog organa, odnosno uprave, biran je , imenovan ili postavljan na mjesto rukovodioca, izuzev što je , tokom 2004. godine bio angažovan kao poreski inspektor za kontrolu velikih poreskih obveznika.
U periodu 2014. do 2018. godina bio je odbornik u Skupštini Opštine Bijelo Polje.
Nakon toga, do danas , obavljao je i dalje obavlja poslove rukovodioca, savjetnika Direktora Poreske uprave i načelnika Područne jedinice Bijelo Polje.
Oženjen, otac tri ćerke.


Područna jedinica BERANE
Zoran Pešić, načelnik


 

Zoran Pešić, rođen  01.01.1959. godine
-Završio sam srednju školu Gimnazija" Panto Mališić" u Beranama
-Završio sam Pravni fakultet -Univerzitet CG u Podgorici
-Pripravnički staž odradio sam u Fondu PIO PJ Berane
-U Poreskoj upravi radio je na sledećim radnim mjestima:
-Finansijski policajac od formiranja Direkcije javnih prihoda
-Pomoćnik direktora Direkcije javnih prihoda Podruna jedinica Berane
-Direktor Direkcije javnih prihoda -PJ Berane
-Savjetnik Direktora Poreske uprave PJ Berane
-Poreski inspektor -načelnik Podučne jedinice Berane

Područna jedinica BUDVA
Dobrilo Gojković, načelnik

 

-Dobrilo Gojković, rođen 01.11.1971.godine, u Ivangradu.

Obrazovanje:
-Osnovna škola " Vladimir Nazor", u Podgorici,
-Srednja škola, usmjereno obrazovanje: Ekonomska škola " Mirko Vešović" Podgorica( dvije godine ),Gimnazija"Slobodan Škerović" Podgorica ( dvije godine, smjer inokorespondencija)
-Pravni fakultet, Podgorica ( spec.sci ustavnopravno-politički smjer).
Radno iskustvo:
-Od 1996. do 2016. godine pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije;
-Od 2016. do 2017. godine zaposlen u Opštini Budva, na mjestu načelnika Komunalne inspekcije i policije;
-Od 01.02.2019.godine radno angažovan u Poreskoj upravi Crne Gore, PJ Budva, a od 20.02.2020.godine rješenjem direktora raspoređen na mjesto načelnika Područne jedinice Budva.
Oženjen, otac dvoje djece.