Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Пореску управу

>

ЕЛЕКТРОНСКА ФИСКАЛИЗАЦИЈА - Четврти сет Често постављаних питања

Датум објаве: 15.10.2020 12:28 | Аутор: Пореска управа - М.В.

Испис Штампај страницу


У циљу благовремене и лакше припреме за спровођење пројекта електронске фискализације, сходно Закону, подзаконским актима и Техничкој и Функционалној спецификацији, овдје можете наћи четврти сет често постављаних питања, која се на недјељној основи допуњавају, ради едукације и информисања пореских обвезника о предусловима које треба обезбиједити за спровођење фискалног сервиса:


ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ -  ПИТАЛИ СТЕ ПОРЕСКУ УПРАВУ

Ако порески обвезник има централну базу података свих издатих рачуна, и рачунар је регистрован као ЕНУ, да ли је онда у случају квара рачунара потребно да се исти одјављује и пријављује нови ?

 Обвезник фискализације је дужан да региструје сваки ЕНУ по пословном објекту. ЕНУ је уређај путем којег се остварује промет и на којем се врши генерисање и штампање фискалног рачуна. Приликом додавања новог ЕНУ или одјављивања постојећег ЕНУ, промјену је неопходно регистровати путем СЕП портала. Ово из разлога што централни систем за електронску фискализацију ПУ (ЦИС ЕФИ ПУ), за сваки ЕНУ у пословном објекту генерише посебан код, који је неопходно да обвезник фискализације сачува у меморији ЕНУ.

У XМЛ поруци за рачун шта значи атрибут Поједностављени рачун?

Само за посебне ситуације издавања рачуна, засад једина таква дефинисана ситуација је издавање рачуна преко СЕП портала (за безготовинске). Више о овоме видјети у Функционалној спецификацији В3, поглавље 5.4.2 Фискализација безготовинских рачуна, Фискализација безготовинских рачуна коришћењем самоуслужног ЕФИ портала (СЕП). 

У принципу за произвођаче наплатних уређаја и софтвера је то увијек НЕ, према тренутној регулативи.

 У XМЛ поруци за рачун постоји артибут Изузеће од ПДВ (3.7.1.85. Исти порез: ослобођено од ПДВ-а ) . Појаснити табелу 122 , шта значи изузеће типа 1, изузеће типа 2 и кад који треба користити?

Закон о ПДВ-у члан 26, члан 27, члан 28, члан 29, члан 30, описују све типове изузећа од ПДВ-а.

Вриједности набројаних ставки за изузеће од ПДВ-а наведене су у табели у 119 Техничке спецификације В02.

Вриједност                                 Опис

ВАТ_ЦЛ26                                 Ослобођења од јавног интереса

ВАТ_ЦЛ27                                 Остала ослобођења

ВАТ_ЦЛ28                                 Ослобођења код увоза производа

ВАТ_ЦЛ29                                 Ослобођења код привременог увоза производа

ВАТ_ЦЛ30                                 Посебна ослобођења

У XМЛ поруци за рачун постоји атрибут Врста рачуна који издаје купац и дато је објашњење да се попуњава само ако се рачун издаје аутоматски? Шта то значи?

У Функционалној спецификацији в02 и Техничкој спецификацији В02 постоји неусаглашеност. У техничкој спецификацији само треба умјесто „Уноси се само ако се рачун аутоматски издаје.“ стајати „Уноси се само ако се рачун само-издаје.“ На енглеском је добра формулација селф-иссуед али на црногорској је мало неспретно формулирано.

У случају да се ради о самоиздавању рачуна (порески обвезник издаје свој улазни рачун који се мора фискализирати) порески обвезник мора послати који је разлог само-издавања:

         а) претходни споразум страна

         б) набавка од домаћих фармера

         ц) набавка услуга из иностранства

         д) остало.

 У техничкој спецификацији су наведене основне контроле рачуна које ће се радити у реалном времену као и накнадне контроле. Појаснити овај поступак.

(Нпр. уколико је рачун фискализован и издат купцу у некој продавници и мора да се коригује. Уколико нека од пословних провјера као ПИБ , ЕНУ код није добар мијења се и ИКОФ рачуна). Који је рок за исправку ових грешака? И да ли ово значи да обвезник фискализације свакодневно мора да провјерава да ли на СЕП-у има нека додатна порука о грешкама?

У Техничкој спецификацији В02 у поглављу 3.7.3. Обавезне контроле се каже:

Обавезна контрола спроводи се на примљеним порукама с подацима о рачунима у ЦИП систему у реалном времену. Када било која од критичних контрола није завршена, електронска порука о рачуну неће бити одобрена и фискални идентификациони кôд се неће издати.

У том случају порески обвезник мора отклонити грешку и накнадно фискализовати рачун.

Уколико је рачун фискализован (готовински или безготовински) и уочена је неправилност у рачуну, неопходно је кориговати рачун механизмом издавања корективног рачуна. Корективни рачун мора садржати све ставке и износе са предходног рачуна са предзнаком износа (-). Овим поступком се предходни рачун де фацто сторнира. Након тога се издаје нови рачун са валидним ПИБ-ом купца код безготовинског плаћања. У готовинском плаћању нема податка о ПИБ-у купца.

Рок за ову врсту корекције рачуна не постоји. За пореску управу је то валидан фискализовани рачун. Ствар је пореског обвезника када ће да изврши корекцију рачуна.

Да ли ће се порез и за малопродјане и за велепродајне рачуне рачунати прерачунатом стопом из укупног износа са порезом?

На пореском обвезнику је да одабере методу обрачуна пореза. Један од метода је израчунавање пореза прерачунатом стопом. Пореска управа инсистира да путем xмл пошаљу исправни подаци о перезу дефинисани xмл шемом.

У XМЛ поруци за рачуне атрибут Износ марже. 

3.7.1.15. Рачун: Износ марже на рачуну (Укупни износ који се односи на посебан поступак маржи на рачуну у децималном облику (опорезиви износ). Маржа за половну робу, умјетничка дјела, колекционарство или антиквитете.)

Да ли се ово шаље само за наведене категорије? Шта значи опорезиви износ и на шта утиче?

Да. Шаље се само за наведене категорије и регулисано је Законом о порезу на додату вриједност (чланови 46-49)

Који све подаци су потребни за регистрацију оператера?

Да ли је шифра оператера његов матични број или нека шифра коју ће сваки оператер добити приликом регистрације свих оператера?

Закон о фискализацији у промету производа и услуга ("Службени лист Црне Горе", бр. 046/19 од 07.08.2019, 073/19 од 27.12.2019),

Члан 8:

Обвезник фискализације дужан је да Управи достави пријаву ознаке оператора и јединствени матични број оператора из става 1 овог члана.

У Правилнику о садржају пријаве ознаке оператера фискалног сервиса, начину генерисања идентификационог кода обвезника фискализације и начину достављања података и генерисања ознаке о пословним просторима обвезника фискализације ("Службени лист Црне Горе", бр. 054/20 од 08.06.2020)

Члан 3

Обвезник фискализације треба да достави Управи пријаву ознаке оператора фискалног сервиса, ради идентификације оператора.


Сва Често постављана питања можете наћи овдје: хттпс://www.порескауправа.гов.ме/вијести/232797/ЕЛЕКТРОНСКА-ФИСКАЛИЗАЦИЈА-цесто-постављана-питања.хтмл