Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

PORESKA UPRAVA CRNE GORE 

 

Bulevar Šarla de Gola br. 2

 

81 000 Podgorica

 

Crna Gora

 

e-mail adresa za prijem elektronske pošte: poreska.uprava@tax.gov.me

 

 

Miomir M. Mugoša

Direktor

Telefon: 020-448-114
Fax: 020/448-234 

e-mail: miomir.mugosa@tax.gov.me


Dušanka Vujisić

Pomoćnik direktora - Sektor za usluge i registraciju:
kontakt telefon: 020 - 448 - 180;
fax: 020 - 448 - 211;
e-mail adresa: dusanka.vujisic@tax.gov.me

Tinka Kontić

Pomoćnik direktora - Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora:
kontakt telefon: 020 - 448 - 100;
fax: 020 - 448 - 183;
e-mail adresa: tinka.kontic@tax.gov.me

 

Nataša Damjanović

Glavni poreski inspektor

kontakt telefon: 020 - 448 - 100;
fax: 020 - 448 - 183;
e-mail adresa: natasa.damjanovic@tax.gov.me,

Danilo Jovanović

v.d. Pomoćnika direktora - Sektor za operativu u oblasti naplate:
kontakt telefon: 020 - 448 -232;
fax: 020 - 448 - 183;
e-mail adresa: danilo.jovanovic@tax.gov.me

 

Biljana Jelić

v.d. Pomoćnika direktora - Sektor za ljudske resurse:
kontakt telefon: 020 - 448 -178;
fax: 020 - 448 - 183;
e-mail adresa: biljana.jelic@tax.gov.me

 

Gordana Pejović

v.d. Pomoćnika direktora - Sektor za velike poreske obveznike:
kontakt telefon: 020 - 448 -156;
fax: 020 - 448 - 183;
e-mail adresa: gordana.pejovic@tax.gov.me

 

Sektor za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema:
kontakt telefon: 020 - 448 -222;
fax: 020 - 448 - 211;
e-mail adresa: dejan.abazovic@tax.gov.me

Korisnička podrška vezana za elektronske poreske prijave:

Br.tel: 020/448-223

020/448-158

020/658-084

067/618 - 603
e-mail adresa: eprijava@tax.gov.me Centralni registar privrednih subjekata (CRPS):

Kontakt telefon: 020 – 230 - 858Kontakt za saradnju sa NVO i slobodan pristup informacijama:

Suzana Jovićević

Samostalni savjetnik I u Sektoru za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora

tel.: 020 - 448 -206;

e-mail adresa: suzana.jovicevic@tax.gov.me 

 

Kontakt za saradnju s medijima:

Milica Vuletić

Načelnik Odsjeka za edukaciju javnosti

tel.: 020 - 448 - 198;
e-mail adresa: milica.vuletic@tax.gov.mePODRUČNE JEDINICE I EKSPOZITURE


PJ PODGORICA

e-mail: srdjan.rubezict@tax.gov.me

pguvjerenja.tax@tax.gov.me

tel: 020/442-701

067/601-065


Filijala za usluge i registraciju: vladan.kasalica@tax.gov.me

 

 

PJ CETINJE

e-mail:jelena.maricevic@tax.gov.me

tel.041/231-966

PJ DANILOVGRAD

e-mail:slavka.pavicevic@tax.gov.me

tel.067/278-690

020/810-095

PJ TUZI

e-mail:emir.lekic@tax.gov.me

tel.020/672-666

PJ BAR

E-mail: sonja.cikic@tax.gov.me;

tel: 067/252-552

067/628-684


ULCINJ

e-mail: arijan.murati@tax.gov.me

tel: 067/825-258

069/321-711PJ NIKŠIĆ

e-mail: slavica.djurdjevac@tax.gov.me;

tel: 040/213-104;

040/215-347

067/321-405PJ KOTOR

e-mail: gordana.nestorovic@tax.gov.me;

tel: 032/322-717

067/252-539TIVAT

e-mail: katarina.markovic@tax.gov.me

tel: 067/252-532
PJ BUDVA

e-mail: dobrilo.gojkovic@tax.gov.me;

tel: 033/451-168PJ HERCEG NOVI

e-mail: vesna.aleksic@tax.gov.me;

tel: 031/322-762PJ BERANE

e-mail: zoran.pesic@tax.gov.me;

tel: 067/228-238; 067/261-115; 067/521-969ROŽAJE

e-mail: ajsela.kalac@tax.gov.me

tel: 067/243-161PLAV

e-mail: alen.djurkovic@tax.gov.me

tel: 067/252-627ANDRIJEVICA

e-mail: ranko.vukicevic@tax.gov.me

tel: 067/378-323PETNJICA

e-mail: erna.latic@tax.gov.me

tel: 068/393-226PJ BIJELO POLJE

e-mail: tomo.timotijevic@tax.gov.me;

tel: 050/432-067

050/433-667

067/248-144MOJKOVAC

e-mail: natasa.medojevic@tax.gov.me

tel: 067/278-550KOLAŠIN

e-mail: zarko.pekovic@tax.gov.me

tel: 020/865-785PJ PLJEVLJA

e-mail: eldin.katana@tax.gov.me;

tel: 052/323-061

067/210-484